หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เปิด 70
              ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค


ที่มา :      เมื่อ
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร