หัวข้อข่าว โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิด 406
     
เมื่อวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย     เมื่อ 15 พ.ค.2559
 
แสดงผลได้ดีที่ Google Chrome ความละเอียด 1024 x 768 pixels ขึ้นไป สำนักงานบัณฑิต ชั้น 3 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร